Іміграційні послуги

Наявність посвідки на проживання дозволяє іноземцям перебувати в Україні на необхідний термін, якщо він перевищує 90 днів протягом 180 днів, дозволених для іноземців з країн безвізового режиму.

Крім того, тимчасова посвідка дозволяє іноземцю отримати водійські права, постійна посвідка додатково надає право працевлаштовуватись без отримання дозволу.

Повний перелік підстав для отримання посвідки на проживання в Україні такий:

Посвідку на тимчасове проживання можуть отримати:

 1. Іноземці або особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування;
 2. Іноземці або особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку;
 3. Іноземці або особи без громадянства, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації;
 4. Іноземці або особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків іноземних неурядових організацій, представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку;
 5. Іноземці або особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у представництвах іноземних суб’єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку;
 6. Іноземці або особи без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами;
 7. Іноземці або особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;
 8. Іноземці або особи без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та розмір частки власності яких або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої такі іноземці або особи без громадянства є, у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату внесення іноземної інвестиції;
 9. Іноземці або особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання;
 10. Іноземці або особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України;
 11. Іноземці або особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, що проживають на теритоорії України на підставі посвідки;
 12. Іноземці або особи без громадянства, які звільнені з пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, на підставі рішення суду про скасування рішення про їх затримання або примусове видворення за межі України чи яких до завершення граничного строку перебування у таких пунктах не було примусово видворено за межі України з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною їх походження або з інших причин, незалежних від таких осіб;
 13. Іноземці або особи без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу) допомогу підрозділам Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Посвідку на постійне проживання можуть отримати:

 1. діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
 2. висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;
 3. особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровані у порядку, визначеному постановою КМУ;
 4. особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
 5. особи, які раніше перебували в громадянстві України;
 6. батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;
 7. особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 8. особи, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років;
 9. одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
 10. особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
 11. особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
 12. особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;
 13. закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України.

Ми допомагаємо іноземцям отримати посвідку на тимчасове або постійне проживання, в залежності від наявних підстав. Нижче наведено перелік підстав, за якими ми маємо можливість надати послуги з юридичного супроводу.

Послуги Строк виконання Термін дії документу Вартість, долари США
Дозвіл на працевлаштування іноземців 8 робочих днів Видається на 1-3 роки 250
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 7 робочих днів Indefinite term 50 + cost of notarized POA
Посвідка на тимчасове проживання на підставі:
Дозволу на працевлаштування 15 робочих днів Видається на 1-3 роки 250
Працевлаштування в Представництві 15 робочих днів Видається на 1 рік 200
Шлюб 15 робочих днів Видається на 1 рік 180
Внесення інвестицій в економіку України в розмірі понад 100 000 ЄВРО 30 робочих днів Видається на 1 рік 2500
Посвідка на постійне проживання на підставі:
Внесення інвестицій в економіку України в розмірі понад 100 000 доларів США 1 рік Видається на 10 років 1500
Шлюб, що триває довше 2 років 1 рік Видається на 10 років 700
IT спеціаліст, з дотримання передбачених законодавством вимог 1 рік Видається на 10 років 1400