Імміграція в Україну висококваліфікованих працівників у 2023 році

Згідно зі ст. 4 Закону про іміграцію, іноземець має право на отримання дозволу на іміграцію, якщо він є висококваліфікованим працівником. Дозвіл на іміграцію є першим кроком в отриманні посвідки на постійне проживання або громадянство. Дозволи на іміграцію для висококваліфікованих спеціалістів надаються в межах установлених квот. На 2023 рік Міністерство економіки України затвердило перелік спеціальностей та вимог до кваліфікації, в яких Україна відчуває потребу і надає відповідним спеціалістам дозволи на іміграцію. Щоб мати право на іміграцію, працівник **має відповідати обов’язковій вимозі**, викладеній в переліку, **та хоча б одній додатковій**. Така вимога як досвід роботи, може підтверджуватися одним або будь-якою комбінацією документів, зокрема: 1. трудова книжка працівника або її аналоги; 2. рекомендаційні листи, які підтверджують надання послуг у відповідній галузі; 3. договори про надання послуг у відповідній галузі; 4. акти приймання наданих послуг у відповідній галузі; 5. інші документи, що підтверджують досвід роботи, які видаються в країні проживання заявника. [В документі, що надається наведено повний перелік професій та вимог до них](https://laudis.ua/static/pdf/Наказ23.pdf){target="_blank" rel="noreferrer noopener"}. Нижче наводимо кілька таких професій як приклад: **Технічний керівник/ Директор технічний – квота 250 осіб** *Обов’язкова кваліфікаційна вимога:* * підтверджений досвід роботи у сфері інформаційних технологій за професією – не менше ніж 3 роки протягом останніх 5 років. *Додаткові кваліфікаційні вимоги:* * вища освіта технічного напряму підготовки; * дохід за визначеною професією за попередній календарний рік у розмірі, еквівалентному 24 000 доларів США або більше; * сертифікат Массачусетського технологічного інституту відповідного напряму. **Інженер-програміст/ Програміст (база даних)/ Програміст прикладний/ Програміст системний – квота разом з деякими іншими IT спеціальностями – 2690 осіб** *Обов’язкова кваліфікаційна вимога:* * підтверджений досвід роботи за професією відповідного напряму* – не менше ніж 3 роки протягом останніх 5 років. *Додаткові кваліфікаційні вимоги:* * вища освіта з одного із технічних напрямів підготовки: “Кібернетика”, “Математика”, “Прикладна математика”, “Інформатика” або технічна освіта у сфері автоматизації та комп’ютерних технологій; * дохід за визначеною професією за попередній календарний рік у розмірі, еквівалентному 24 000 доларів США або більше; * сертифікат Массачусетського технологічного інституту відповідного напряму. Спеціалісти Лаудіс завжди раді допомогти вам у вирішенні вашого питання і мають досвід у отриманні постійного проживання для іноземця на підставі «висококваліфікований спеціаліст».