ЗАКОН ПРО ПОДАТОК НА GOOGLE. ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ ІНОЗЕМНОЇ КОМПАНІЇ, ЩО НАДАЄ ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ, ПЛАТНИКОМ ПДВ В УКРАЇНІ

Законом про гугл неформально називають проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати  за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення  порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам (надалі – Закон). 

Закон набрав чинності 02.07.2021 року.

Закон буде застосовуватись до іноземних компаній з 1 січня 2022 року. Компанії, що відповідають критеріям закону в 2021 році, мають зареєструватись платниками ПДВ з 31 березня 2022 року, через застосунок Дія  (https://diia.gov.ua).

Які іноземні компанії мають сплачувати ПДВ

До платників ПДВ включено особу нерезидента, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг.

При цьому платниками ПДВ не вважаються нерезиденти, які:

 • постачають електронні послуги за посередницькими договорами, у разі якщо у рахунках (квитанціях), наданих замовникам електронних послуг, визначено перелік таких електронних послуг та їх фактичного постачальника;
 • здійснюють виключно обробку платежів за електронні послуги і не беруть участі у наданні таких електронних послуг;
 • постачають електронні послуги безпосередньо через своє постійне представництво в Україні.

Що є електронними послугами у визначенні Закону

Згідно з Законом, електронні послуги, що підлягають оподаткуванню – це послуги, які постачаються через мережу Інтернет, автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини, у тому числі шляхом встановлення спеціального застосунку або додатка на смартфонах, планшетах, телевізійних приймачах чи інших цифрових пристроях. До таких послуг, зокрема, але не виключно, належать:

а) постачання електронних примірників, надання доступу до зображень, текстів та інформації, у тому числі, але не виключно, підписка на електронні газети, журнали, книги, надання доступу та/або завантаження фотографій, графічних зображень, відеоматеріалів;

б) надання доступу до баз даних, у тому числі користування пошуковими системами та службами каталогів у мережі Інтернет;

в) постачання електронних примірників (електронно-цифрової інформації) та/або надання доступу до аудіовізуальних творів, відео- та аудіотворів на замовлення, ігор, включаючи постачання послуг з участі в таких іграх, постачання послуг з доступу до телевізійних програм (каналів) чи їх пакетів, крім доступу до телевізійних програм одночасно з їх транслюванням через телевізійну мережу;

г) надання доступу до інформаційних, комерційних, розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів, зокрема, але не виключно, розміщених на платформах спільного доступу до інформації чи відеоматеріалів;

ґ) постачання послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет, проведення та надання якого не потребує участі людини, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, у яких учні виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично, без участі людини (або з мінімальною її участю); 

д) надання хмарної послуги в частині надання обчислювальних ресурсів, ресурсів зберігання або систем електронних комунікацій за допомогою технологій хмарних обчислень;

е) постачання програмного забезпечення та оновлень до нього, у тому числі електронних примірників, надання доступу до них, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;

є) надання рекламних послуг у мережі Інтернет, мобільних додатках та на інших електронних ресурсах, надання рекламного простору, у тому числі шляхом розміщення банерних рекламних повідомлень на веб-сайтах, веб-сторінках чи веб-порталах.

Які послуги не оподатковуються

До оподатковуваних ПДВ електронних послуг не відносяться наступні послуги:

 • постачання товарів/послуг, замовлення (бронювання) яких здійснюється через мережу Інтернет, за допомогою мобільних додатків та інших електронних ресурсів, а фактичне постачання здійснюється без використання мережі Інтернет (зокрема, послуги з розміщення, винаймання автомобілів, послуги закладів харчування з постачання продукції, послуги пасажирського транспорту та інші подібні послуги);
 • постачання товарів та/або інших послуг, відмінних від електронних послуг, у складі яких є електронні послуги, у разі якщо вартість електронних послуг включена до загальної вартості таких товарів/послуг;
 • постачання послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет, у разі якщо мережа Інтернет використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем;
 • постачання примірників творів у галузі науки, літератури і мистецтва на матеріальних носіях;
 • надання консультаційних послуг електронною поштою;
 • надання послуг з доступу до мережі Інтернет”;

Яким чином контролюючі органи будуть визначати, що оподатковуваний дохід отримується з України

Відповідно до Закону, критерієм буде походження Інтернет -трафіку або розташування обладнання клієнта, на основі якого послуги будуть вважатися такими, що споживаються в Україні. Інтернет-трафік вважатиметься таким, що походить з України, якщо клієнт користується послугами місцевих Інтернет-провайдерів (оператори фіксованої лінії зв’язку або мобільні оператори). Якщо підключення до Інтернету було встановлено з використанням картки доступу або подібного носія, буде враховуватися місце розташування обладнання клієнта (наприклад, IP -адреса).

Крім того, клієнти електронних послуг будуть ідентифіковані за адресою платежу, банківськими реквізитами та іншою комерційно важливою інформацією.

Порядок реєстрації особи-нерезидента, який постачає електронні послуги, платником ПДВ

Закон передбачає спрощену процедуру реєстрації шляхом подання заяви в електронній формі. 

Така заява подається до 31 березня включно відповідного календарного року, наступного за роком, у якому особа-нерезидент досягла перевищення суми, еквівалентної 1000000 гривень.

Особа-нерезидент, яка не досягла перевищення цієї суми, але вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, може подати заяву про реєстрацію не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку звітного (податкового) періоду, з якого така особа-нерезидент вважатиметься платником податку.

Заява подається до Державної фіскальної служби України (ДФС України), в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації.

Документі, які подаються для реєстрації:

 • заява про реєстрацію як платника податку (форма заяви затверджується державною та англійською мовами ДФС України).
 • копія витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації такої особи-нерезидента, 
 • документ, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з відповідного бізнес-реєстру не зазначені відомості про такий номер (код), 

У заяві зазначається інформація щодо:

 • реєстрації нерезидента у країні нерезидента, 
 • ідентифікаційні дані нерезидента, який буде підлягати електронній ідентифікації, 
 • дані щодо його представника, 
 • електронна адреса, 
 • причина реєстрації, 
 • інформація щодо підтвердження факту та періоду досягнення суми, що перевищує 1000000,00 грн., а також іноземна валюта (євро або долар США), в якій особа-нерезидент буде сплачувати податок.

Строк прийняття рішення про реєстрацію платником ПДВ – 3 робочі дні після надходження заяви.

Реєстрація нерезидента як платника податку та взаємодія з контролюючим органом здійснюються шляхом електронної ідентифікації з використанням доменного імені нерезидента та/або, за бажанням особи-нерезидента, з використанням інших дозволених технологій електронної ідентифікації платника податків

Порядок електронної ідентифікації затверджується ДФС України, його офіційний переклад англійською мовою розміщується на спеціальному портальному рішенні для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги.