Зміни в правовому регулюванні діяльності іноземних представництв в Україні

3 вересня 2024 року відбудеться введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави» № 3257-IX від 14 липня 2023 року (далі – Закон).

До основних новел Закону відносять передачу повноважень з реєстрації представництв від Міністерства економіки до Міністерства юстиції в особі державних реєстраторів. Це в свою чергу означає те, що інформація про представництва іноземних компаній буде міститися у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі- ЄДР). До введення Закону в дію Кабінет Міністрів України має врегулювати питання щодо перенесення інформації про уже зареєстровані представництва до ЄДР.

Серед новел в регулюванні діяльності представництв слід виокремити також те, що іноземним представництвам доведеться розкривати структуру власності та подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника по встановленій законом процедурі. При цьому слід згадати про встановлення обмеження строку чинності витягу з торгового, судового реєстру тощо щодо материнської компанії тривалістю в один місяць.

Крім цього, законом додається вимога про те, що представниками для подання документів для первинної реєстрації представництв можуть бути лише спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово.

Закон скорочує строки реєстрації представництв, з шістдесяти до п’яти робочих днів, а також врегульовує порядок припинення представництв. Щодо останнього, то порядок припинення представництв здебільшого дублює положення щодо припинення юридичних осіб України з призначенням ліквідаційної комісії, встановлення порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог тощо.

Офіційна плата за реєстрацію представництва складатиме 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб, що в 2024 році складає 3028 грн.

Kateryna Tyhonova

Lawyer
Laudis Tax&Legal