Реєстрація іноземної компанії у податковому органі в Україні

Реєстрація іноземної компанії у податковому органі в Україні

01 січня 2021 року набув чинності Закон України від 17 грудня 2020 року № 1117 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» (надалі – Закон № 1117).

Законом № 1117, в тому числі, внесено зміни до п. 60 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – Податковий Кодекс), відповідно до яких нерезиденти які мають на території України постійні представництва і станом на 01.01.2021 не перебувають на обліку в податкових органах зобов’язані протягом трьох місяців подати до податкових органів документи для взяття їх на облік у порядку, встановленому п. 64.5 ст. 64 Податкового Кодексу.

Цей трьохмісячний строк був відтермінований наказом Міністерства фінансів України № 62 від 08.02.2021 року «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів», який набув чинності 19.03.2021 (надалі – Наказ № 62).
Відповідно до Наказу № 62, нерезиденти зобов’язані протягом двох місяців з дати набрання чинності цим наказом стати на облік у контролюючому органі, тобто до 19.05.2021 року.

Для цього нерезидент повинен звернутися до податкової інспекції за місцезнаходження свого постійного представництва з наступними документами:

 1. заявою за формою 1-ОПН (нова форма, затверджена Наказом № 62), та супровідним листом довільної форми.
 2. до заяви додаються копії таких документів (з пред’явленням оригіналів):
  • витяг з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
  • документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з відповідного бізнес-реєстру не зазначені відомості про такий номер (код), що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
  • документа, яким підтверджуються повноваження представника нерезидента. У разі якщо такий документ виданий в країні реєстрації нерезидента, він повинен бути легалізований в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою. 

  В цьому випадку йдеться не тільки про повноваження подавати документи до контролюючого органу, але і повноваження представляти інтереси самого нерезидента в Україні, дані про таку особу вказуються в заяві в графах «керівник» та «головний бухгалтер». Разом з такою довіреністю подається копія паспорту, ідентифікаційного коду та/або іншого документа, що містить інформацію, яка зазначається в заяві.

  • документа про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України.

У випадку створення відокремленого підрозділу після набрання чинності вищезазначених змін до Податкового Кодексу, нерезидент повинен стати на облік у контролюючому органі у десятиденний строк після акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

Одночасно із взяттям на облік нерезидента здійснюється взяття на облік відокремленого підрозділу такого нерезидента.

Податковим Кодексом також передбачені інші підстави для обов’язкової постановки на облік нерезидента у контролюючому органі, а саме:

 • придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні;
 • відкриття рахунку в банках України;
 • набуття права власності на інвестиційний актив в іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні.

Наслідки для іноземної компанії та її представництва, у разі, якщо вказані вимоги законодавства не будуть дотримані.

У разі встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю ознак ведення нерезидентом господарської діяльності на території України, зокрема здійснення резидентом діяльності в інтересах нерезидента через відокремлений підрозділ, у тому числі, що має ознаки постійного представництва, без реєстрації нерезидента в податкових органах, контролюючим органом призначається перевірка такої діяльності.

Якщо перевіркою встановлено ведення нерезидентом діяльності через відокремлені підрозділи, у тому числі постійне представництво в Україні без взяття на податковий облік, контролюючий орган складає акт перевірки. На підставі акта перевірки контролюючим органом може бути прийнято рішення про взяття на облік такого нерезидента в Україні без заяви нерезидента та отримання заперечення до акта перевірки.

Відповідно до абзацу другого пункту 60 підрозділу 10 розділу XX Податкового Кодексу, перевірки щодо нерезидентів (іноземних компаній, організацій), які здійснюють господарську діяльність на території України та які повинні були стати на облік у порядку, встановленому пунктом 64.5 статті 64 Податкового Кодексу, та якими не були виконані вимоги абзацу першого цього пункту, та щодо їх відокремлених підрозділів, у тому числі постійних представництв, що перебувають на обліку, можуть бути призначені з 1 липня 2021 року.

Пунктом 117.4 статті 117 Податкового Кодексу встановлено, що ведення нерезидентом (іноземною юридичною компанією, організацією) діяльності через відокремлений підрозділ, у тому числі постійне представництво, без взяття на податковий облік у порядку, передбаченому Податковим Кодексом тягне за собою накладення штрафу на нерезидента в розмірі 100 000 гривень. 

Вищезазначені нововведення викликали багато практичних питань, на які податкове законодавство має неоднозначні відповіді.

Задля усунення неоднозначного трактування окремих норм податкового законодавства Міністерство Фінансів України 19.05.2021 року своїм наказом № 277 затвердило Узагальнюючу консультацію щодо взяття на облік (реєстрації) нерезидентів у контролюючих органах і виконання нерезидентами обов’язків платників податку на прибуток підприємств в Україні та надало відповіді на 6 основних питань.

Серед них, ми виділили два, на наш погляд, найпоширеніших серед суб’єктів господарювання питань.

Перше: хто саме тепер повинен сплачувати податок на прибуток, сам нерезидент – платник податку чи його постійне представництво?

Мінфін роз’яснив, що податок сплачує нерезидент через своє постійне представництво, за умови, що представництво має відповідні повноваження.

Тобто представництво може сплачувати податок на прибуток за нерезидента за умови надання відповідних повноважень керівнику представництва як представнику нерезидента відповідно до довіреності.

Друге питання стосується того чи повинен нерезидент, який має відокремлений підрозділ в Україні, що знаходиться на обліку у контролюючих органах, але не утворює постійне представництво та не зареєстрований як платник податку на прибуток ставати на облік в податкових органах.

Мінфін роз’яснив, що у цьому випадку нерезидент повинен стати на облік в органах податкової служби без реєстрації платником податку на прибуток.

Мусимо визнати, що процедура реєстрації нерезидента у зв’язку з здійсненням ним діяльності через відокремлені підрозділи, в тому числі постійне представництво є новою та має безліч нюансів, контролюючи органи продовжують надавати роз’яснення щодо них та вносити зміни, які повинні бути враховані при збиранні, заповненні та подачі документів до контролюючого органу.

ЮК «Лаудіс» завжди готова допомогти Вам у цьому, а також у створенні представництва, його акредитації на території України, інших процедурах, пов’язаних з веденням діяльності нерезидента в Україні.

Galina Bastieieva

Counsel
Laudis Tax&Legal